Spektrometria Optyczna i Rentgenowska w Analityce – laboratorium

Kod kursu CHC023019l

Program laboratorium:
1. Analiza rentgenowska (dr A. Leśniewicz)
2. Analityczna spektrometria emisyjna (dr hab. M. Wełna, dr hab. A. Szymczycha)
3. Analityczna spektrometria absorpcyjna (dr hab. P. Jamróz, prof. dr hab. P. Pohl)

Warunki zaliczenia kursu
Warunkiem zaliczenie kursu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Na ocenę z danego ćwiczenia składa się:
– ocena ze sprawozdania (wymagania dotyczące sprawozdania ustala prowadzący dane ćwiczenie). Sprawozdanie należy oddać w terminie zaproponowanym przez prowadzącego ćwiczenia. Sprawozdanie powinno być w formie raportu wraz z krótkim przeglšdem literaturowym. Oddanie sprawozdania w późniejszym terminie skutkuje jego oceną niedostateczną. Brak sprawozdania jest równoznaczny z niezaliczeniem ćwiczenia. Przed przystąpieniem do ćwiczeń Studenci powinni zapoznać się z instrukcjami, które są dostępne u Prowadzącego lub na stronie internetowej.
Inne:
Na laboratorium należy przynieść nośnik pamięci, fartuch laboratoryjny, rękawice lateksowe, dziennik, kalkulator oraz wybrane próbki analizowane (do ustalenia z prowadzącymi ćwiczenia).

Harmonogram – laboratorium grupa I i II

Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Analiza rentgenowska
2. Analityczna Spektrometria Emisyjna (ICP-OES) – PDF 
3. Analityczna Spektrometria Absorpcyjna (ASA) – PDF

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.