Chemia Analityczna – laboratorium

Kurs realizowany w wymiarze 4h/tyg. w tygodniach 8-15.

Program kursu:

1. Zajęcia organizacyjne. Pośrednie kompleksometryczne oznaczanie kwasu askorbinowego w wybranych produktach żywnościowych – 2 godz.
2. Redoksymetria: nastawianie miana KMnO4 i Na2S2O3; oznaczanie zawartości H2O2 w handlowym preparacie wody utlenionej – 4 godz. 
3. Oznaczanie śladowych ilości Fe3+ obok Cu2+ – 8 godz.
4. Analiza chemiczna dolomitu – 12 godz. – oznaczanie wybranych składników 

Podręczniki:

Literatura podstawowa:
1. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999
2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 2001
3. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wyd. PZWL, Warszawa 1996
4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. Przekład z ang. Wyd. PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:
1. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. A. Cygański, J. Krystek, B. Ptaszyński, Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy, Politechnika Łódzka, Łódź 1996
3. M. Wesołowski, K. Szefer, D. Zimna, Zbiór zadań z analizy chemicznej, WNT Warszawa 1997

Zasady zaliczenia kursu

Wymagania:
1. Zaliczone pozytywnie analizy, tzn. oddane sprawozdania zawierające wynik analizy z błędem w granicach ustalonych dla danego oznaczenia. Dopuszczalne jest uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego oznaczenia. Nie zaliczone analizy należy powtórzyć (można powtarzać tylko raz) w ramach ćwiczeń na własnej pracowni. Nie istnieje możliwość odrabiania ćwiczeń z nieusprawiedliwioną nieobecnością.
2. Uzyskanie z kartkówek, w sumie, co najmniej 50% możliwych do zdobycia punków, lub zaliczenie pozytywnie kolokwium (z całości materiału), które odbędzie się w ostatnim tygodniu zajęć. Kolokwium traktowane jest jako poprawa kartkówek, druga i ostatnia szansa zaliczenia materiału obowiązującego na kartkówkach. Kartkówki trwają 15-20 minut. Za kartkówki można zdobyć maksymalnie 12 punktów (3 x 4 pkt).  Nieobecność na kartkówce oznacza zaliczenie jej na zero punków. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (kilkudniowe zwolnienie lekarskie) dopuszcza się zaliczanie indywidualne kartkówki (termin uzgodniony z prowadzącym).

Ocena końcowa:
Ocena = 2/3 * średnia arytmetyczna ocen z analiz + 1/3 * średnia arytmetyczna ocen z kartkówek i ew. kolokwiów (liczą się oceny ze wszystkich terminów)
+/- 0,5 oceny od prowadzącego
Inne problemy nie ujęte przez powyższe zasady rozstrzygną na drodze uzgodnienia prowadzący i kierownik przedmiotu.
Inne:
1. Przed przystąpieniem do części praktycznej Studenci powinni zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronie Zakładu Chemii Analitycznej. Instrukcje zawierają także zestawienie zagadnień obowiązujących na kartkówkach.
2. Na laboratorium obowiązują: okulary i fartuch ochronny, dziennik laboratoryjny oraz kalkulator.

Tematy i terminy kartkówek

TematyTerminy
PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODA
Ćwiczenie 2 15 maja 9 maj26 kwiecień 
Ćwiczenie 329 maja23 maja17 maja 
Ćwiczenie 412 czerwiec6 czerwiec 31 maja
Kolokwium poprawkowe (z całości materiału)21 czerwiec 20 czerwiec 14 czerwiec

Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń wraz z zagadnieniami:
pobierz plik PDF Ćwiczenie 1. Posrednie kompleksometryczne oznaczanie kwasu askorbinowego w wybranych produktach zywnosciowych 
pobierz plik PDF Ćwiczenie 2. Redoksymetria
pobierz plik DOC Ćwiczenie 3. Oznaczanie śladowych ilości Fe3+ obok Cu2+ (spektrofotometria, kompleksonometria)
pobierz plik DOC Ćwiczenie 4. Analiza chemiczna dolomitu 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.