Analiza Śladowa i Instrumentalna – laboratorium

Kod kursu CHC015004L, wymiar 3 godz./tydz.

Harmonogram ćwiczeń w semestrze letnim (rok akademicki 2023/2024)
Szczegółowy harmonogram ćwiczeń [PDF] 

NrTemat ćwiczeniaProwadzącySala (bud. A3).
1.Oznaczanie cholesterolu całkowitego metodą Pearsona pobierz plikdr hab. M. Wełna205 (222)
2.Oznaczanie chlorofilu w roślinach pobierz plikdr hab. M. Wełna205 (222)
3.Spektrofotometryczne oznaczanie czerwieni fenolowej metodą dodatku wzorca pobierz plikdr K. Greda205 (222)
4.Analiza stopów metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) pobierz plikdr hab. Anna Dzimitrowicz/dr D. Terefinko222 (217)
5.Specjacja – oznaczanie Fe(II) i Fe(III) pobierz plikdr hab. Anna Dzimitrowicz/dr D. Terefinko205 (222)
6.Atomowa spektrometria emisyjna pobierz plikdr A. Leśniewicz323
7.Analiza preparatów farmaceutycznych pobierz plikdr A. Leśniewicz205 (222)
8.Oznaczanie jonów chlorkowych w wodach i produktach spożywczych I pobierz plikdr hab. A. Szymczycha-MAdeja205 (222)
9.Oznaczanie jonów chlorkowych w wodach i produktach spożywczych IIdr hab. A. Szymczycha-MAdeja205 (222)
10.Zagęszczanie jonów Fe(III) na żywicy jonowymiennej pobierz plikdr K. Greda205 (222)
11.Oznaczanie stężonych kwasów w roztworach przemysłowych pobierz plikdr D. Terefinko205 (222)
12.Spektrofotometryczne oznaczenie Co(II) metodą tiocyjanianową pobierz plikdr hab. P. Jamróz205 (222)

Warunki zaliczenia kursu

1. Zaliczenie wszystkich cwiczen i pozytywnie napisane kolokwium zaliczeniowe.
2. Na każdych zajęciach odbędzie się krótki sprawdzian tzw. kartkówka. Kartkówki trwają 15 minut. Za kazda z nich mozna otrzymac 3 punkty (w sumie 36 punktów ze wszystkich kartkówek). Uzyskanie co najmniej 50% ze wszystkich kartkówek, tj. 18 punktów, zwalnia Studenta z pisania kolokwium zaliczeniowego.
1. Każda nieusprawiedliwiona (w ciagu tygodnia) nieobecność będzie równoznaczna z uzyskaniem z kartkówki 0 punktów bez możliwości jej poprawienia
– w razie usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (zwolnienie lekarskie) istnieje możliwość napisania kartkówki w terminie uzgodnionym z Prowadzącym dane ćwiczenie
– kolokwium zaliczeniowe (z całości materiału), odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2021 roku i traktowane jest jako poprawa kartkówek, druga i ostatnia szansa zaliczenia materiału obowiązującego na kartkówkach
3. Formę zaliczenia ćwiczenia (część praktyczna) ustala Prowadzący dane ćwiczenie. Sprawozdanie/konspekt z cwiczenia nalezy oddac w ciagu 1 tygodnia; sprawozdanie/konspekt oddany pózniej powoduje zaliczenie danego cwiczenia na ocene ndst; brak sprawozdania/konspektu jest równoznaczne z niezaliczeniem cwiczenia.
4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń Studenci powinni zapoznać się z instrukcjami dla danego ćwiczenia.
5. Ocena koncowa: 1/2 ×srednia arytmetyczna z ocen za poszczególne cwiczenia (sprawozdania/konspekty) + 1/2 ×srednia ocen z kartkówek; wszystkie oceny, w tym niedostateczne, brane sa pod uwage przy obliczaniu srednich.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.